Elin Angelo
© Foto: privat.

Elin Angelo

Elin Angelo er ph.d. og førsteamanuensis i musikkdidaktikk ved NTNU, Program for lærerutdanning. Hun er utdannet musiker og musikkpedagog, og har erfaring fra kombinerte stillinger i det musikkpedagogiske landskapet fra barnehage til høyere utdanning. Angelo disputerte med avhandlingen Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser (2012), og har siden 2006 vært forfatter og medforfatter i en rekke publikasjoner om musikk, kunst og pedagogikk. Hun er aktuell med monografien Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk. Praksiser i musikkfeltet (2014), og i samarbeid med Morten Sæther; Barnet och musiken. Introduktion i musikpedagogik för förskolläräre (2014).

Ledelse for læring i mulighetenes skole

- skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling
Anne Berit Emstad og Elin Angelo (red.)
Utgivelsesår: 2015

Kunstner eller lærer?

Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning
Elin Angelo og Signe Kalsnes (red.)
Utgivelsesår: 2014

Kunstner eller lærer?

Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning
Elin Angelo og Signe Kalsnes (red.)
Utgivelsesår: 2014