Tina Søreide
© Foto: Silje Holte

Tina Søreide

Tina Søreide er samfunnsøkonom og førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Tidligere har hun vært ansatt ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Verdensbanken i Washington DC. Hun har studert korrupsjonsrelaterte utfordringer i en rekke industrier, statlige etater og land - og har utgitt mange internasjonale fagpublikasjoner om temaet.

Korrupsjon

Mekanismer og mottiltak
Tina Søreide
Utgivelsesår: 2015

Korrupsjon

Mekanismer og mottiltak
Tina Søreide
Utgivelsesår: 2013