Susanne Therese Hansen

Susanne Therese Hansen

Susanne Therese Hansen har mastergrad i statsvitenskap fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Hun er nå doktorgradsstipendiat ved samme institutt. I doktorgradsavhandlingen studerer hun effektiviteten til EUs regelverk for kontroll av konvensjonell våpeneksport. Foruten en empirisk interesse i våpeneksport, dens kontroll og dens implikasjoner, er hun interessert i utenriks- og sikkerhetspolitikk, regimeeffektivitet, hvordan regionale samarbeid fungerer, og hvordan stater ivaretar sine normative forpliktelser.

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
Utgivelsesår: 2015

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
Utgivelsesår: 2013