Håkon Hermansson
© Håkon Hermansson

Håkon Hermansson

Håkon Hermansson har mastergrad i statsvitenskap fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har tidligere jobbet med operativ analyse i forsvaret, og arbeider i dag med sikring av nasjonal kritisk infrastruktur.

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
Utgivelsesår: 2015

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
Utgivelsesår: 2013