Ida Marie Oma
© Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon/Håvard Madsbakken

Ida Marie Oma

Ida Maria Oma er doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole og tilknyttet ph.d.-programmet i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra samme universitet. Omas doktorgradsprosjekt omhandler de norske styrkebidragene til ISAF i Afghanistan og byrdefordeling i allierte utenlandsoperasjoner.

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
Utgivelsesår: 2015

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
Utgivelsesår: 2013