Tor Håkon Inderberg
© Tor Håkon Inderberg

Tor Håkon Inderberg

Tor Håkon Inderberg har en mastergrad fra NTNU og en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han jobber på Fridtjof Nansens institutt på Lysaker der han leder Europaprogrammet. Foruten en faglig interesse for utenrikspolitikk og norsk atferd arbeider han til daglig med forskning knyttet til energibransjen i Norden og Europa og underliggende spørsmål som karbonfangst og –lagring, avanserte målere, reguleringer og politikkutvikling i kraftmarkedet. I tillegg er et viktig fokusområde i forskningen hans samfunnsmessig klimaomstilling.

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
Utgivelsesår: 2015

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
Utgivelsesår: 2013