Harald Høiback
© Harald Høiback

Harald Høiback

Harald Høiback (f. 1969) er oberstløytnant i Luftforsvaret og hovedlærer ved Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole. Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og mastergrad i historie fra University of Glasgow. Han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
Utgivelsesår: 2015

Krigskunstens historie

Fra 1500 til i dag
Harald Høiback
Utgivelsesår: 2014

Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering

Gunnar Fermann (red.)
Utgivelsesår: 2013