Gert Johan Kjelby
© Ståle S. Idsøe

Gert Johan Kjelby

Gert Johan Kjelby er født og oppvokst i Stavanger, men har bodd i Bergen siden 1993. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen 1995 og har i tre perioder i tidsrommet 1996–2012 vært ansatt i vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet, samme sted. I 2012 disputerte han for ph.d.-graden. Han har vært politijurist og har siden 1999 vært statsadvokat i Hordaland. Han er for tiden i permisjon og ansatt som forsker ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Mellom rett og plikt til straffeforfølgning

Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess
Gert Johan Kjelby
Utgivelsesår: 2013