Helle Schnor

Helle Schnor

Helle Schnor er student og arbeider med en ph.d. ved Bispebjerg Hospital og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Hun er utdannet sykepleier, har diplomutdanning i sykepleiefaglig ledelse og er cand.cur. Helle Schnor har i mange år arbeidet i klinisk praksis, blant annet som leder og utviklingssykepleier med kreft pasienter og pasienter med kroniske sykdommer. Hun har vært med på å utvikle rehabilitering og pasientutdanning på tvers av sykehus og kommunale helsesentre. Hennes ph.d.-avhandling dreier seg om
pasientutdanning, helsepedagogikk og dagligliv i forbindelse med hjertesviktpasienter.

Å være pasient

En innføring i pasientologi
Anne-Mette Graubæk (red.)
Utgivelsesår: 2010