Trine Lassen

Trine Lassen

Trine Lassen er lektor ved Professionshøjskolen Metropol, ved sykepleierutdanningen der.
Hun er utdannet sykepleier og er cand.mag. og ph.d. i historie. Trine Lassen har undervist i en del år i grunnutdanningen og i etter- og videreutdanning i sykepleie.

Å være pasient

En innføring i pasientologi
Anne-Mette Graubæk (red.)
Utgivelsesår: 2010