Pia Dreyer

Pia Dreyer

Pia Dreyer er spesialsykepleier i klinisk sykepleie ved Anæstesiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Hun er utdannet sykepleier og er cand.cur. og ph.d. Pia Dreyer har i mer enn ti år arbeidet som avdelingssykepleier ved Respirationscenter Vest
ved Århus Sygehus og der deltatt i etablering og utvikling av hjemmerespiratorbehandlingen i Danmark. Forskningsmessig er hennes store interessefelt kvalitativ forskning, herunder fenomenologisk hermeneutikk, narrativer, tekst og fortolkning.

Å være pasient

En innføring i pasientologi
Anne-Mette Graubæk (red.)
Utgivelsesår: 2010