Sverre Martin Nesvåg

Sverre Martin Nesvåg

Sverre Nesvåg er Dr. Philos i sosialantropologi og arbeider som forskningsleder ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) og Førsteamauensis II ved Senter for rus av avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært ansatt ved Rogalandsforskning/IRIS og Rogaland A-senter og har 16 års erfaring fra rusmiddelforskning innen tema som det sosiokulturelle perspektivet på rusmiddelbruk og avhengighet og organisering av tjenester innen rusfeltet.

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)
Utgivelsesår: 2012