Åse Christiansen

Åse Christiansen

Åse Christiansen er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og godkjent sykepleiefaglig veileder. Hun har etterutdanning i gruppemetode og kognitiv terapi. Åse Christensen har lang klinisk erfaring fra somatikk, psykiatri og ruspoliklinikk og har de siste fire år vært ansatt som Ruskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus.

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)
Utgivelsesår: 2012