Sarah Ovidia Bjerknes

Sarah Ovidia Bjerknes

Sarah Ovidia Bjerknes er klinisk sosionom og utdannet sosionom fra Høgskolen i Oslo. Hun har videreutdanning i rusbehandling fra Diakonhjemmet og bred erfaring fra arbeid med rusrelatert problematikk siden 1998. Hun jobber nå som individualterapeut på en institusjon for dobbeldiagnoser innen TSB.

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)
Utgivelsesår: 2012