Anne-Karine Hjortnæs

Anne-Karine Hjortnæs

Anne Karine Hjortnæs er forlagsredaktør for PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten) i Cappelen Damm Akademisk. Hun jobber med opplæring, kompetanseutvikling og implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer i helsetjenesten. Hjortnæs er sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap. Hun har arbeidet som sykepleier, avdelingssykepleier, oversykepleier og sykepleiefaglig rådgiver. Videre har hun arbeidet med organisasjonsutvikling og sykepleietjenestens funksjon i det tverrfaglige samarbeidet i pasientbehandlingen.
Kvalitetsforbedring, dokumentasjon, EPJ og forventet forløp har vært sentrale områder i arbeidet.