Alv A. Dahl
© Foto: Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Alv A. Dahl

Alv A. Dahl, lege og pyskiater, er forskningsrådgiver i deltidsstilling for klinisk onkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. I årene 1992 til 2003 var han professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Dahl har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psyko-onkologi og er forfatter av flere lærebøker innen disse fagfeltene.

Kreftsykdom

Psykologiske og sosiale perspektiver
Alv A. Dahl
Utgivelsesår: 2016

Komorbiditet i somatikk og psykiatri

Forståelse, betydning og konsekvenser
Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov
Utgivelsesår: 2014

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014