Trygve Wicklund Skavhaug

Trygve Wicklund Skavhaug

Trygve Skavhaug er høgskolelektor i samfunnsfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har lang erfaring med undervisning om nærmiljøet og alternative læringsarenaer i undervisning. I seinere tid har han også fokusert på hvordan en kan koble bruk av digitale verktøy og bruk av nærmiljø og uteområde. Han har flere års erfaring i undervisning på studiet Uteområdet som læringsarena.

Geografididaktikk for klasserommet

En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere
Rolf Mikkelsen og Per Jarle Sætre (red)
Utgivelsesår: 2015

Uteskoledidaktikk

Ta fagene med ut
Tove Anita Fiskum og Jon Arve Husby (red.)
Utgivelsesår: 2014