Kamilla Freyr

Kamilla Freyr

Kamilla Freyr, kunst- og idéhistoriker og doktorand i estetikk, Uppsala Universitet.

Engasjement i praksis

Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet
Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)
Utgivelsesår: 2013