Merete Lund Fasting

Merete Lund Fasting

Merete Lund Fasting, f. 1970, har studert ved Norges idrettshøgskole og har ph.d. i pedagogikk. Arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Interessefelt: barn, bevegelse, lek, friluftsliv, folkehelse og astma.

Engasjement i praksis

Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet
Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)
Utgivelsesår: 2013