Eva Kosberg

Eva Kosberg

Eva Kosberg er lektor med mastergrad i statsvitenskap. Hun har jobbet i videregående skole siden 2008, og underviser i fagene samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, norsk og tysk. Eva driver bloggen "Skoletanker".

Delta! Elevnettsted

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg

Delta! Lærernettsted

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg
Utgivelsesår: 2014

Delta! Unibok

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg
Utgivelsesår: 2014

Delta!

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg
Utgivelsesår: 2013

Delta! Brettbok

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Eva Kosberg, Torgeir Salih Holgersen og Morten Alexander Iversen
Utgivelsesår: 2013

Delta!

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg
Utgivelsesår: 2013