Torgeir Salih Holgersen

Torgeir Salih Holgersen

Torgeir Salih Holgersen, født 1974, er lektor med hovedfag i samfunnsgeografi og har undervist i samfunnsfag, geografi og historie i Osloskolen siden 2003. Han har tidligere skrevet lærebøker i geografi for ungdomstrinnet og var medlem av faggruppen under Utdanningsdirektoratet som utarbeidet den revisjonen av læreplanen i samfunnsfag som denne boka bygger på.

Delta! Elevnettsted

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg

Delta! Lærernettsted

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg
Utgivelsesår: 2014

Delta! Unibok

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg
Utgivelsesår: 2014

Delta!

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg
Utgivelsesår: 2013

Delta! Brettbok

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Eva Kosberg, Torgeir Salih Holgersen og Morten Alexander Iversen
Utgivelsesår: 2013

Delta!

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/Vg2
Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg
Utgivelsesår: 2013