Ingeborg Anly

Ingeborg Anly

Ingeborg Anly har lang erfaring som norsklærer på mellomtrinnet og har i mange år jobbet systematisk med å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Kaleido 6 Grunnbok B

Ingeborg Anly og Tove Stjern Frønes

Kaleido 6 Grunnbok B

Ingeborg Anly og Tove Stjern Frønes

Kaleido 6 Lærerens bok

Ingeborg Anly og Tove Stjern Frønes

Kaleido 6 Grunnbok A Brettbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome

Kaleido 6 Tekstbok

Ingeborg Anly, Tove Stjern Frønes og Eirik Lissner
Utgivelsesår: 2016

Kaleido 6 Tekstbok

Ingeborg Anly, Tove Stjern Frønes og Eirik Lissner
Utgivelsesår: 2016

Kaleido 6 Grunnbok A

Ingeborg Anly, Sture Nome og Eirik Lissner
Utgivelsesår: 2016

Kaleido 6 Grunnbok A

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2016

Kaleido 5 Grunnbok B

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Lærerens bok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Tekstbok Brettbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Grunnbok B Brettbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Grunnbok A Brettbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5-7 Digital Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs uten innlogging
Ingeborg Anly og Eirik Lissner
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5-7 Digital (lærerlisens)

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Tekstbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Grunnbok A

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Grunnbok B

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Tekstbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Grunnbok A

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015