Håvard Teigen

Håvard Teigen

Håvard Teigen er professor i regional økonomi og politikk ved Avdeling for økonomi og organisasjonsfag, Høgskolen i Lillehammer. Han har særlig forsket på kommunenes rolle som samfunnsutvikler med spesiell vekt på kommunalt engasjement i tiltaksarbeid og næringsutvikling. De siste årene har han jobbet spesielt med innovasjon i kommunal sektor.

Innovative kommuner

Toril Ringholm, Håvard Teigen og Nils Aarsæther (red.)
Utgivelsesår: 2013