Toril Ringholm

Toril Ringholm

Toril Ringholm er dr.polit., arbeider som seniorforsker ved Norut og har ledet flere prosjekter innenfor lokalsamfunns- og regionalforskning. Hun har også skrevet en lang rekke artikler om demokrati, styring, nye samarbeidsformer, utvikling og innovasjon.

Innovative kommuner

Toril Ringholm, Håvard Teigen og Nils Aarsæther (red.)
Utgivelsesår: 2013