Hans Morten Haugen

Hans Morten Haugen

Hans Morten Haugen (f. 1971) er professor ved VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakonhjemmet Høgskole). Haugen er statsviter med doktorgrad i jus med en avhandling om patentrettigheter og menneskerettigheter. For denne fikk han H.M. Kongens gullmedalje. Han har tidligere skrevet Makt, rett og livsvilkår. Innføring i internasjonale og globale studier. De siste årene har han særlig forsket på sammenhengene mellom energi, miljø og menneskerettigheter, i prosjektet Biofuels and human rights, med finansiering fra Norges Forskningsråd.

Kampen om utviklingen

Teorier, strategier og globale utfordringer
Hans Morten Haugen
Utgivelsesår: 2016

Kampen om utviklingen

Teorier, strategier og globale utfordringer
Hans Morten Haugen
Utgivelsesår: 2015