Bernward Zeller

Bernward Zeller

Bernward Zeller er ansatt som overlege ved Barneklinikken, seksjon for pediatrisk hematologi/onkologi, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010