Charlotte Walther

Charlotte Walther

Charlotte Walther er psykiatrisk sykepleier ved fengselshelsetjenesten, Halden fengsel.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015