Charlott Maria Våde

Charlott Maria Våde

Charlott Maria Våde er ansatt som studiesykepleier for sarkom ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010