Hildegunn Høberg-Vetti

Hildegunn Høberg-Vetti

Hildegunn Høberg Vetti, cand.med., er ansatt som overlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen HF.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010