Marit Alice Venheim

Marit Alice Venheim

Marit Alice Venheim er ansatt som jordmor ved føde- og barselavdelingen, Haugesund Sjukehus, Helse Fonna HF.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010