Unni Tranaas Vannebo

Unni Tranaas Vannebo

Unni Tranaas Vannebo er sykepleier og helsesøster. Hun har videreutdanning som Marte Meo-veileder og andreavdeling i spesialpedagogikk med fordypning i tidlig intervensjon. Vannebo har praksis som helsesøster og har i mange år arbeidet med tidlig intervensjon ved habiliteringstjenesten for barn ved Sykehuset Levanger. Hun har undervist ved helsesøsterutdanningen ved ulike høgskoler, og har holdt en rekke kurs og foredrag i Norge og Skandinavia. Vannebo har vært medlem av ulike nasjonale arbeidsgrupper og styremedlem i NSFs Landsgruppe av Helsesøstre. Hun arbeider nå ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse i Oslo.

Fra tanke til handling

Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten
Kari Glavin, Sølvi Helseth og Lisbeth Gravdal Kvarme (red.)
Utgivelsesår: 2007