Margun Toftevåg

Margun Toftevåg

Margun Toftevåg er utdannet anestesisykepleier (1986) og har lederutdanning, veilederutdanning og holder på med videreutdanning ved Høgskolen i Bergen, med tema «Å arbeide og undervise kunnskapsbasert».

Hun er ansatt ved Kvinneenheten og øyeavdelingen i Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus og har 50 % fagansvar i stillingen.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011