Lita Tobiassen

Lita Tobiassen

Lita Tobiassen arbeider som jordmor i kommunene Nøtterøy og Tjøme.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010