Geir E. Tjønnfjord

Geir E. Tjønnfjord

Geir E. Tjønnfjord er ansatt som professor ved Universitetet i Oslo, avdelingsleder ved avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010