Bernt Henrik Thorsen

Bernt Henrik Thorsen

Bernt Henrik Thorsen er intensivsykepleier og ledende spesialsykepleier ved intensivavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015