Gro Sørensen

Gro Sørensen

Gro Sørensen er utdannet intensivsykepleier og klinisk sykepleiespesialist i hjerte- og lungetransplantasjon. Hun er ansatt ved thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, hvor hun også er VAD-koordinator. Sørensen deler arbeidstiden sin mellom klinisk arbeid i avdelingen, undervisning internt og eksternt og oppfølging av pasienter med LVAD og annen type mekanisk sirkulasjonsstøtte.

Sykepleie til personer med hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2016

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015