Ingun Flatland Sve

Ingun Flatland Sve

Ingun Flatland Sve er ansatt som onkologisk sykepleier ved utprøvningsenheten, Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010