Audun Stubhaug

Audun Stubhaug

Audun Stubhaug er avdelingsleder for Avdeling for smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus HF. Han er lege, spesialist i anestesi- og intensivmedisin, og har
doktorgrad fra smertefeltet. Han har vært aktiv smerteforsker i 20 år og har publisert ca. 80 vitenskapelige artikler og kapitler. Forskningsinteressene er innenfor eksperimentell og klinisk smerte, både akutt og kronisk. Videre er han engasjert i forskning innenfor genetiske aspekter ved smerte, og spesielt i overgangen fra akutt til kronisk smerte. Han har undervist medisinstudenter og sykepleiere en årrekke og har vært invitert foredragsholder på en rekke internasjonale kongresser. Stubhaug er med i redaksjonen til tidsskrift ene Pain Reviews og PAIN.