Guri Fyksen Strøm

Guri Fyksen Strøm

Guri Fyksen Strøm er intensivsykepleier (1990) med tilleggsutdanning i sosialpedagogikk og administrasjon og ledelse. Hun har jobbet innenfor akuttmedisin/intensivavdeling/medisinsk intensiv siden 1975, og har også hatt undervisningsansvar, både som assisterende
avdelingsleder og i videregående skole. Hun har vært intensivsykepleier ved generell intensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet siden 1998.