Edda Steen-Hansen

Edda Steen-Hansen

Edda Steen-Hansen er utdannet anestesisykepleier (1984).

Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie (dagkirurgi), Oslo universitetssykehus, Ullevål og arbeider 40 % som studiesykepleier ved Kreft - og kirurgiklinikken, avdeling for bryst- og endokrinkirurgi.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011