Siv Stafseth

Siv Stafseth

Siv Stafseth er fagutviklingssykepleier ved postoperativ- og intensivavdelingen, Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet intensiv- og anestesisykepleier og har master i Nursing Science fra Universitetet i Göteborg.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015