Jan Erik Skjølås

Jan Erik Skjølås

Jan Erik Skjølås er psykiatrisk sykepleier. Han har videreutdanning i økonomi og ledelse, veiledning og konsultasjonsmetodikk og tegnspråk. Skjølås har i en årrekke jobbet innen akuttpsykiatri, alderspsykiatri, psykoseproblematikk. Han jobber nå i Helse- og overdoseteamet i
Trondheim kommune.

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)
Utgivelsesår: 2012