Målfrid Almelid Siggerud

Målfrid Almelid Siggerud

Målfrid Almelid Siggerud, kreftsykepleier ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, med ansvar for oppfølging av pasienter som får strålebehandling.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010