Kjell Åsmund Salvesen

Kjell Åsmund Salvesen

Kjell Åsmund Salvesen, dr.med., er ansatt som professor ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF i Trondheim.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010