Eivind Bredrup Petersen

Eivind Bredrup Petersen

Eivind Bredrup Petersen er ansatt som anestesisykepleier (1991). Han er er redningsmann i Norsk Luft ambulanse og ambulansearbeider ved Prehospital klinikk, Helse Førde.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011