Tone Næss

Tone Næss

Tone Næss er utdannet anestesisykepleier (1999). Hun er ansatt ved anestesiavdelingen, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg og er i tillegg studiesykepleier innenfor forskning på anestesi til hjerte- og karpasienter.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011