Camilla Bjørlin

Camilla Bjørlin

Camilla Bjørlin Norén er utdannet anestesisykepleier (2005).

Hun er ansatt ved anestesiavdelingen, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Hun er i tillegg studiesykepleier innenfor forskning på anestesi til hjerte- og karpasienter.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011