Turid Oppigård Nilssen

Turid Oppigård Nilssen

Turid Oppigård Nilssen er intensivsykepleier ved intensivavdelingen, Molde Sjukehus HF. Hun har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Molde.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015