Unni Naalsund

Unni Naalsund

Unni Naalsund er utdannet anestesisykepleier (1977). Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie (dagkirurgi), Oslo universitetssykehus, Ullevål. Naalsusnd satt i styret for Norsk dagkirurgisk forum i 10 år og var i samme periode redaktør for foreningens nyhetsbrev.

Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie (dagkirurgi), Oslo universitetssykehus, Ullevål. Naalsusnd satt i styret for Norsk dagkirurgisk forum i 10 år og var i samme periode redaktør for foreningens nyhetsbrev.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011