Marianne Munch

Marianne Munch

Marianne Munch er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i aldring og eldreomsorg. Hun er i tillegg utdannet Lic Marte Meo supervisor og har en mastergrad i kliniske hjelperelasjoner med tema "Motstand og samarbeid i morgenstell av personer med demens".

Personer med demens

Møte og samhandling
Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)
Utgivelsesår: 2008